Szybki kontakt

 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(+48) 605 212 847

M Zarzycka PICT0463r mini

My status

margozarzycka@go2.pl

  Flaga polska800px-Flag of_the_United_Kingdom.svg

Zakres usług

Tłumaczenia poświadczone (zwane przysięgłymi) pisemne z języka angielskiego na język polski i odwrotnie:

 • dokumenty urzędowe (w tym USC i sądu, np. akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, postanowienia, orzeczenia, wyroki);
 • faktury;
 • dowody rejestracyjne pojazdów, historie przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego;
 • dokumenty związane z zatrudnieniem (świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach);
 • akty notarialne różnego rodzaju;
 • świadectwa szkolne, dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa i certyfikaty ukończenia kursów;
 • dokumentacja medyczna i zaświadczenia lekarskie;
 • dokumenty księgowe;
 • strony www;
 • umowy spółek.

Tłumaczenia pisemne zwykłe:

 • korespondencja handlowa, w tym elektroniczna;
 • korespondencja prywatna;
 • dokumentacje techniczne;
 • broszury, przewodniki i książki;
 • artykuły i referaty naukowe.

Tłumaczenia ustne konsekutywne:

 • w USC (w tym podczas ceremonii ślubu);
 • przy aktach notarialnych (umowy spółek, umowy kupna-sprzedaży, etc.);
 • w czasie rozmów handlowych i negocjacji (w tym telefoniczne i za pośrednictwem skype’a);
 • pilotowanie delegacji oficjalnych i gości zagranicznych;
 • tłumaczenia techniczne podczas montażu maszyn i szkolenia z zakresu ich obsługi.